TAM Projesi Hakkında

Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi (TAM Projesi) 2006'da Devlet Planlama Teşkilatı'na önerilmiştir ve 2007 başından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı/Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklenmektedir. TAM Projesi'nin,

  • teleiletişim ve enformatik alanlarında disiplinlerarası araştırma yapacak doktora öğrencilerine finansal destek sağlamak ve
  • bir disiplinlerarası araştırma binasi inşa etmek

üzere iki ana hedefi vardır.

TAM Projesi önerisinde Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 11, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 11, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden 2 ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'den 2 öğretim üyesi olmak üzere toplam 26 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri sekiz disiplinlerarası araştırma grubu çerçevesinde organize olmuştur. 2009 başındaki katılımlarla projede yer alan öğretim üyesi sayısı 35’e çıkmıştır. TAM Projesi’nde, Aralık 2013 itibariyle 17 doktora ögrencisi finansal olarak desteklenmekte ve 4 destek personeli projede çalışmaktadır. TAM Projesi finansal desteğiyle doktorasını tamamlayan doktora öğrencisi sayısı 24'dür. Şimdiye kadar 8 doktora sonrası araştırmacı farklı zamanlarda TAM Projesi tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Finansal olarak desteklenen doktora ögrencilerine proje grubunda yer alan öğretim üyelerinin diğer doktora öğrencileri eklendiğinde, doktora ögrencisi sayısı 120’ye ulaşmaktadır.

TAM Binası (Kasım 2013 itibariyle TETAM: Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası) inşaatı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüs’ünde 2007 yılında başlamış ve 2008 yılı sonunda bitirilmiştir. 2009 yılı başında binanın tefrişatı ile bilgisayar ve ağ altyapısı tamamlanmış ve bina Nisan 2009 itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir. TAM Binası yaklaşık 2600 m2 büyüklüğündedir. Binada, toplam 88 doktora öğrencisi için çalışma alanı, öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacılar için toplam 29 ofis, 8 disiplinlerarası araştırma laboratuvarı, seminer odası, toplantı odası, sistem odası ve sosyal alanlar bulunmaktadır.

TAM Projesi çalışmaları, Eylül 2013'den bu yana TETAM çerçevesinde yürütülmektedir. TAM Projesi’nin uzun vadeli hedefi, sanayi ile işbirliği halinde doktora seviyesinde disiplinlerarası araştırma yapmak ve ülkemizin çok gereksinim duyduğu doktoralı araştırmacıları ve akademisyenleri yetiştirmektir.

Son Güncelleme: March 21, 2016